บริษัท โมชดารา จำกัด

บริษัท โมชดารา จำกัด
MOJDARA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลดาวัลย์ โมชดารา, นายไมตรี โมชดารา, นายดุลยเดช บุนนาค, นายอภิชัตย์ รัตนิน, นางมัลลิกา บุนนาค
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2497
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องนับธนบัตร เครื่องคัดธนบัตร เครื่องนับเหรียญ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โมชดารา จำกัด