บริษัท โมบาย ไวร์ลีซ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โมบาย ไวร์ลีซ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
MOBILE WIRELESS COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมานะ นัยนารถ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่และอุปกรณ์บริการรับเป็นที่ปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการผลิเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/88 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-0259
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โมบาย ไวร์ลีซ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด