บริษัท โยโกนิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โยโกนิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
YOGONICS CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐดนัย อินทร์ชัย, นางสาวเนาวรัตน์ ลำใย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ต่อพ่วง,อุปกรณ์สืค้าอุปกรณ์ควบคุม,อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/70 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2589-9000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โยโกนิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด