บริษัท โรเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โรเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ROTER (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางชนาธิป กัณห์วานิช, นางสาววรนุช น้อยพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มีนาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องถ่ายไมโครฟิล์มและอุปกรณ์บริการสแกนเอกสารและถ่ายไมโครฟิล์ม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 848-849 หมู่บ้าน สินธร ถ.นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2733-3450
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โรเตอร์ ประเทศไทย จำกัด