บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
OPEN SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์, นางสาวเกตุอัจฉรา เกษเพ็ชร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา อบรม ออกแบบ จำหน่าย วิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/29 ซ.พร้อมพรรค ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-6963
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด