บริษัท โอเพ่นเทคไทย เน็ทเวอร์ค สเปเชียลลิสท์ จำกัด

บริษัท โอเพ่นเทคไทย เน็ทเวอร์ค สเปเชียลลิสท์ จำกัด
OPENTECH THAI NETWORK SPECIALISTS LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายซานจิฟ ภาวนาณี, นายมาโนช ศักดิ์เสนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 13000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคเบิ้ล ฮับ ขายปลีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคเบิ้ล ฮับ อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์โทรคมนาคม ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/5 ซ.สุขุมวิท 28 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-6321-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเพ่นเทคไทย เน็ทเวอร์ค สเปเชียลลิสท์ จำกัด