บริษัท โอเพ่น ซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด

บริษัท โอเพ่น ซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด
OPEN SYSTEMS INTEGRATOR CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพงษ์ อุจจธรรมรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 9500000
ประเภทธุรกิจ : ขายและติดตั้งเคื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 475 อาคาร สิริภิญโญ ชั้น 14 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-3110
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเพ่น ซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด