บริษัท โอเพ่น โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท โอเพ่น โซลูชั่นส์ จำกัด
OPEN SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิทธิชัย โอฬารสกุล, นางอัญชลี โอฬารสกุล, นายมโน โอฬารสกุล, นายเมธี โอฬารสกุล, นางวรรณี อัษฎาธร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอาคาร จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 121/56 อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-2200
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเพ่น โซลูชั่นส์ จำกัด