บริษัท โอเรี่ยนเอเซีย จำกัด

บริษัท โอเรี่ยนเอเซีย จำกัด
ORION ASIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญรอด สังข์วารี, นางสาวพวงเพ็ญ ลักษณะวิมล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการเดินระบบไฟ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1024/8 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 7059943
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเรี่ยนเอเซีย จำกัด