บริษัท โอเวอร์ซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โอเวอร์ซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
OVERSEAS MARKETING SERVICE CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมาซาฮิโร ฮิราตา, นางสาวโชโกะ ฮิราตา, นางลลิดา อัศวานันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มีนาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย – เครื่องเขียนแบบพิมพ์จำหน่าย – อาหารเสริมให้เช่า-รถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 679/9 ซ.ลาดพร้าว 7 ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเวอร์ซี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด