บริษัท โอไรออน ยูไนเต็ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท โอไรออน ยูไนเต็ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ORION UNITED ENTERPRISE CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุภฤกษ์ ธนปิยชัยกุล, นายกิจกมน ไมตรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายส่ง-ปลีกอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120/15 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอไรออน ยูไนเต็ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด