บริษัท โอ.เอ.คอมเทค จำกัด

บริษัท โอ.เอ.คอมเทค จำกัด
O.A.COMTECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิศิษฏ์ ธีระเรืองไชยศรี, นางสาวอรณี ธีระเรืองไชยศรี, นางประภา ธีระเรืองไชยศรี, นางบังอร โรจนกิจจา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1830 ถ.พระราม 6 (บรรทัดทอง) แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2214-2430
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอ.เอ.คอมเทค จำกัด