บริษัท โฮม โปรดักส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท โฮม โปรดักส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
HOME PRODUCT EXPRESS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววราภรณ์ เพชรดี, นายสมพงษ์ สุขเจริญ, นายทรงธรรม สุขสว่าง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด ให้เช่าอ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/193 หมู่ 4 ถ.บายพาส 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3886-5087-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด