บริษัท ไซเบอร์ซอฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไซเบอร์ซอฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
CYBERSOFT TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนาวิน พิริยโยธา, นายวิรัช นอบน้อมธรรม, นายศุภชัย ประเสริฐศรี, นายอำนาจ รัตน์ทอง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตจำหน่าย ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25/20 อาคาร รอยัลซิตี้อเวนิว ถ.พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2689-1122
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเบอร์ซอฟท์ เทคโนโลยี จำกัด