บริษัท ไซเบอร์ เบสท์ จำกัด

บริษัท ไซเบอร์ เบสท์ จำกัด
CYBER BEST COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบัณฑิตย์ บุญชวน, นางสาววันวิสาข์ มีแสงพราว, นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พชระ, นางสาวน้ำเพ็ชร บุญดล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกแบบโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/3 แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2252-2783
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเบอร์ เบสท์ จำกัด