บริษัท ไซเบอร์ โซลลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไซเบอร์ โซลลูชั่นส์ จำกัด
CYBER SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอกมิตร วงศ์สวัสดิ์กุล, นายเอกชัย วงศ์สวัสดิ์กุล, นายเอกวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กันยายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องซอฟท์แวร์ บริการวางระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องซอฟท์แวร์ ผลิตซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/118-119 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2591-5535
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเบอร์ โซลลูชั่นส์ จำกัด