บริษัท ไซเม็กซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ไซเม็กซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
SIEMEX INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมัตซาฮิโร่ ซากาตะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเม็กซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด