บริษัท ไซเรียง อุดมผล จำกัด

บริษัท ไซเรียง อุดมผล จำกัด
SAIRIANG (UDOMPHOL) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายลักษณ์ จ่างตระกูล, นางวิวรรณ จ่างตระกูล, นายภานุวัฒน์ จ่างตระกูล, นายอาณัติ จ่างตระกูล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหนังสือ จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเรียง อุดมผล จำกัด