บริษัท ไซเอนทิฟิค ดิจิตอล บิสซิเนส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไซเอนทิฟิค ดิจิตอล บิสซิเนส ประเทศไทย จำกัด
SCIENTIFIC DIGITAL BUSINESS (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเชีย ซูน โป, นางสาวโลว์ ไล วา, นายธรรมรัตน์ ธรรมเจริญทิพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 230 อาคาร ทศพลแลนด์ 2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2692-9304
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเอนทิฟิค ดิจิตอล บิสซิเนส ประเทศไทย จำกัด