บริษัท ไซเอ็นซ์ แอนด์ อาร์ท มีเดีย จำกัด

บริษัท ไซเอ็นซ์ แอนด์ อาร์ท มีเดีย จำกัด
SCIENCE & ART MEDIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวระพีพร ฤทธิไพโรจน์, นายณัฐพล ชูลิกรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับทำสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย เป็นที่ปรึกษาให้เช่า และขายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1979 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2931-3247
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซเอ็นซ์ แอนด์ อาร์ท มีเดีย จำกัด