บริษัท ไซแมค อาร์ต แอนด์เดคอร์ เพ้นท์ จำกัด

บริษัท ไซแมค อาร์ต แอนด์เดคอร์ เพ้นท์ จำกัด
SIMAC ART & DECOR PAINT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสินี ดำรงค์กิจการ, นางอัจฉรา ดำรงค์กิจการ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค้าผลิตภัณฑ์สีทุกชนิดและงานด้านศิลปะเพื่อการตกแต่ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 313 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-9979
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซแมค อาร์ต แอนด์เดคอร์ เพ้นท์ จำกัด