บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
DYNAMIC COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิรุฬห์ ผลมหาศุภผล, นายคมกาจ ประกอบผล, นายวิชัย สุวรรณนาวาสิทธิ์, นายเสถียร พูลทรัพย์, นางรมณีย์ พูลทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 เมษายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนควบอะไหล่และอุปก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1142 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2933-1500
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด