บริษัท ไดเร็กซ์ อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ไดเร็กซ์ อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
DIREX INFO SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอำนวย มุสิกิจ, นางนงนุช มงคลสกุลฤทธิ์, นางสาวนงเยาว์ ฉันทากรกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์,เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 354 หมู่ 16 ซ.ปรีชาทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไดเร็กซ์ อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด