บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
THAISOFTWARE ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมพร มณีรัตนะกูล, นางนันทิสุข มณีรัตนะกูล, นายจรินทร์ เตียสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2541
ทุนจดทะเบียน : 15300000
ประเภทธุรกิจ : รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดตั้ง วางระบบโปรแกรมคอมพิวงเตอร์จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/352 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 32 ถ.พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2612-0511-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด