บริษัท ไทยธัญญะวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ไทยธัญญะวิศวกรรม จำกัด
THAITHANYA ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพลากร ธัญญะศิริกุล, นางสิริมา บรรเจิดลักษณ์, นางวิไลลักษณ์ ส่งแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน : 1050000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บริการซ่อมและตรวจเช็ค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 133/4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยธัญญะวิศวกรรม จำกัด