บริษัท ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จำกัด
THAI BALL PEN INDUSTRY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประชา บุญคุ้มสวัสดิ์, นายเฉลิมชัย บุญคุ้มสวัสดิ์, นางสาวแสงโสม บุญคุ้มสวัสดิ์, นางสาวแสงสุวรรณ บุญคุ้มสวัสดิ์, นางสาวกรองกาญจน์ บุญคุ้มสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2518
ทุนจดทะเบียน : 36000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 170 ซ.ศูนย์วิจัย 14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2318-9948-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยปากกาลูกลื่นอุตสาหกรรม จำกัด