บริษัท ไทยพัฒนาระบบ จำกัด

บริษัท ไทยพัฒนาระบบ จำกัด
THAI SYSTEM DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรชฏ สัจจะ, นางกนกพร สัจจะ, นางดารา สัจจะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษาแนะนำบริหารงานการออกแบบทำแผนพัฒนาระบบงานธุรกิจ ค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอะไหล่ ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17/11 ซ.สุขุมวิท 6 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2653-0024
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยพัฒนาระบบ จำกัด