บริษัท ไทยพัฒน์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ไทยพัฒน์ ซัพพลาย จำกัด
THAIPATT SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนันต์ รุ่งอรุณวิโรจน์, นายณรงค์เดช รุ่งอรุณวิโรจน์, นางสาวพรศรี รุ่งอรุณวิโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200/9 ถ.นเรศ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-5065
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยพัฒน์ ซัพพลาย จำกัด