บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด

บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด
THAI PIMM SAMPATT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอินแสง ศักรนันทน์, นายไพบูลย์ ศักรนันทน์, นางสาวไขศรี ศักรนันทน์, นางสาวอลิสา ศักรนันทน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ธันวาคม 2499
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจำหนายเครื่องนับธนบัตรและให้บริการซ่อมแซม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/100 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2938-0177
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด