บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด

บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด
THAI INSURERS DATANET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัย โสภณพนิช, นายสุชาติ สังข์เกษม, นายประสาน นิลมานัตต์, นายสุจินต์ หวั่งหลี, นายสุรชัย ศิริวัลลภ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ตุลาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำหน่าย ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 16 ถ.พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2247-7200-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด