บริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด

บริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด
THAI INTERSOL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทธิรักษ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล, นางศศกนก อัศวภิวัฒน์, นายอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล, นายธนกรณ์ อัศวภิวัฒน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จำหน่าย วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 323 อาคาร ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้อง 3003 บี ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2630-4646
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด