บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด

บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด
THAI GATEWAY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพัลลภ นาคพิทักษ์, นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ, นายสมบูรณ์ ศุขสาตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มกราคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 17000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการการประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ แบบออนไลน์ ให้บริการ การใช้เทคโนโลยีแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (อีดีโอ)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 102 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2263-8000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด