บริษัท ไทยโซลูชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ไทยโซลูชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด
THAI SOLUTION INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพจน์ ขันติวรบท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการนำของออกจากท่าเรือ การนำเข้า-ส่งออกสินค้า อุปโภคบริโภค คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมสินค้าประเภทเดียวกับที่จำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 80/59 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 16 ถ.พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยโซลูชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด