บริษัท ไทย ซิสเต็ม อินทิเกชั่น จำกัด

บริษัท ไทย ซิสเต็ม อินทิเกชั่น จำกัด
THAI SYSTEM INTEGRATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปาร์ค ยูน, นางสาวทิพย์วัลย์ ปั้นศรีนวล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และอินอินเตอร์เน็ต และจำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 246 อาคาร ไทมส์สแควร์ ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย ซิสเต็ม อินทิเกชั่น จำกัด