บริษัท ไทย บี.เอ็ม.ซี. จำกัด

บริษัท ไทย บี.เอ็ม.ซี. จำกัด
THAI B.M.C. CO.LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอรทัย ธนางกูรวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/140 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2954-0119
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย บี.เอ็ม.ซี. จำกัด