บริษัท ไทย-อินเด็กซ์.คอม จำกัด

บริษัท ไทย-อินเด็กซ์.คอม จำกัด
THAI-INDEX.COM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิทย์ สืบสารคาม, นางพรนภา สืบสารคาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกเครื่องมือสื่อสารและเครื่องอิเล็คทร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 193-195 ถ.รื่นรมย์ แขวง ในเมือง เขต เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-3355
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย-อินเด็กซ์.คอม จำกัด