บริษัท ไทย อีอาร์พี จำกัด

บริษัท ไทย อีอาร์พี จำกัด
THAI ERP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมเกียรติ ภู่โชติแสงสวัสดิ์, นายประสาน ลิ้มสุขวัฒน์, นายไพโรจน์ ตั้งจิตร่วมบุญ, นายเลียงชัย ธงชัยกุลฤทธิ์, นายทักษพล พีระวัฒนชาติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 177/1 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย อีอาร์พี จำกัด