บริษัท ไทย เชียร์ส แอนด์ ซีซเซิส จำกัด

บริษัท ไทย เชียร์ส แอนด์ ซีซเซิส จำกัด
THAI SHEARS AND SCISSORS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลักขณา โอภาสวงศ์, นางอรพิน นวลมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มีนาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกกรรไกรทุกชนิด,เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงานทุกชนิด นำเข้ามาจำหน่ายของเล่นทุกชนิด บริการตัดเย็บเสื้อผ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/50 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-4405
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย เชียร์ส แอนด์ ซีซเซิส จำกัด