บริษัท ไทย เวย์ อินฟอร์เมชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทย เวย์ อินฟอร์เมชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด
THAI WAY INFORMATION COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสายทอง มั่นคง, นายหวัง เต้า ฝัน, นายหวัง เฉา หมิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 98/25 หมู่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2811-9500
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย เวย์ อินฟอร์เมชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด