บริษัท ไทย แดนวอเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทย แดนวอเตอร์ จำกัด
THAI DAN WATER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจินดา หงษ์ขจร, นายมงคล นานาสมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับบริหารจัดการระบบผลิต-จ่ายน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การลดน้ำสูญเสียในระบบท่อ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับน้ำสะอาดและน้ำเสีย ระบบชลประทาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 240/25 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2274-1901
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย แดนวอเตอร์ จำกัด