บริษัท ไทย แอสโซซิเอท โกลบอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไทย แอสโซซิเอท โกลบอล เซอร์วิส จำกัด
THAI ASSOCIATE GLOBAL SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิทยา พาณิชย์ปรีชากร, นางสาวสุธี วงศ์มณี, นางสาวธนานันท์ นิลพลา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายแผ่นพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 346/606 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2911-3455
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย แอสโซซิเอท โกลบอล เซอร์วิส จำกัด