บริษัท ไทโย โกลบอลเทรด จำกัด

บริษัท ไทโย โกลบอลเทรด จำกัด
TAIYO GLOBAL TRADE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิริวัฒน์ ลาภผาติกุล, นายสุรพงษ์ ลาภผาติกุล, นายเสกสม ลาภผาติกุล, นายสุวิทย์ ตระการวุฒิวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 11000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน กิฟช็อป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 45 ถ.อนุวงศ์ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทโย โกลบอลเทรด จำกัด