บริษัท ไท่หยาง อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไท่หยาง อุตสาหกรรม จำกัด
TAI YANG INDUSTRIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตู ลัน ชี, นายเชง โช เทน, นางสาวสุราณี ปิ่นทอง, นางสาวศศกร ชินกาญจนโรจน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกวัตถุดิบ สารเคมี เซรามิค จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 118/10-13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไท่หยาง อุตสาหกรรม จำกัด