บริษัท ไธรวิ่งโกร์ว จำกัด

บริษัท ไธรวิ่งโกร์ว จำกัด
THRIVING GROW CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชำนาญ แสงอนันต์, นางสาวรสริน เซียวสธนกุล, นายสันติพร เซียวสธนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องเขียน จำหน่ายปลีกเครื่องใช้สำนักงาน จำหน่ายปลีกเครื่องสังฆภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 539-541 หมู่ 18 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2906-4707
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไธรวิ่งโกร์ว จำกัด