บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ โกลด์ บ๊อกซ์ จำกัด

บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ โกลด์ บ๊อกซ์ จำกัด
99 GOLD BOXES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศรรินทร์ ตันติเวชยานนท์, นายปิยะ ตันติเวชยานนท์, นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : งานไปรษณีย์,ถ่ายเอกสาร,จัดรูปแบบเข้าเล่มเอกสาร,เครเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47/10 ถ.ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-7811
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ โกลด์ บ๊อกซ์ จำกัด