บริษัท ไบนารี่คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท ไบนารี่คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
BINARY COMPUTER & COMMUNICATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิติ กิตติพล, นายชัยยศ แซ่เล้า, นายศักดิ์เกษม แสงลิ้มสุวรรณ, นายสมเกียรติ บรรลุประสงค์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/90 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 7460356
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไบนารี่คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด