บริษัท ไบรท์มายด์ เวิลด์ มีเดีย จำกัด

บริษัท ไบรท์มายด์ เวิลด์ มีเดีย จำกัด
BRIGHT MIND WORLD MIDIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประกิจ วัฒนานุกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง ค้าปลีกสื่อการเรียนการสอน นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2076/8 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 18 ถ.จันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (02)6789151
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไบรท์มายด์ เวิลด์ มีเดีย จำกัด