บริษัท ไพรม ซอฟท์แวร์ จำกัด

บริษัท ไพรม ซอฟท์แวร์ จำกัด
PRIME SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย คุรุจิตโกศล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์,เครื่องครับติดตั้งวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับอบรมการใช้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/173 ถ.พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2216-5608
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไพรม ซอฟท์แวร์ จำกัด