บริษัท ไพร์เวท เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไพร์เวท เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
PRIVATE NETWORK CORPORATION LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกริชเทพ ปรากฎผล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ส่ง คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารพร้อมติดตั้ง ออกแบบ ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38/34 หมู่ 5 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0-2988-0495
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไพร์เวท เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด