บริษัท ไพศาล อินเตอร์เนชั่นแนล สวิทช์เกียร์ จำกัด

บริษัท ไพศาล อินเตอร์เนชั่นแนล สวิทช์เกียร์ จำกัด
PAISARN INTERNATIONAL SWITCHGEAR CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์, นางอมรา ศิริโรจน์วิสุทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 110000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับประมูลงานตามวัตถุประสงค์ และรับงานเช่าเหมาอาคารของการเคหะแห่งชาติ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 45 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไพศาล อินเตอร์เนชั่นแนล สวิทช์เกียร์ จำกัด